Колектив
Кратък руско-български
политехнически речник

Българска, второ допълнено издание
ISBN 954-03-0646-9
стр. 528
Формат 60x84/16
Твърда подвързия
Цена 25,00 лв.
       Второто допълнено издание на речника включва около 30 000 термина от основните области на техниката: машиностроене, електротехника, строителство, минно дело, химична технология, селскостопанска техника, автомобилен, Железопътен и воден транспорт, текстилна промишленост. Дадени са и основните термини и понятия от химията, физиката и математиката.
       Подбраната в речника терминология отразява съвременното състояние на науката и техниката. Обърнато е особено внимание на терминологията от бързо развиващите се клонове на техниката - радиотехника, автоматизация, изчислителна техника, електроника. Основната цел на речника е да подпомогне както специалистите при превода на средно трудни технически текстове, така и студентите и учениците, които ползуват технически списания на руски език или четат научнопопулярна литература. Затова наред с обикновената техническа терминология е обърнато внимание и на тясно специализираната често срещана терминология.
       В края на речника са поместени най-употребяваните съкращения в техническата литература.
       Руският словник на речника е редактиран и от издателство "Русский язык", Москва.

Обратно към списъка на книгите