Трайков, Любен
Масла, смазки и течности
за транспорта и индустрията
Българска, трето преработено и допълн ено издание
ISBN 978-954-03-0673-5
стр. 336
Формат 60x90/16
Мека подвързия

Цена 15,00 лв.

         В книгата са описани свойствата, качествата, мястото и начинът на употреба на различните видове масла и смазки: моторни, корабни и индустриални, както и течности, употребявани в автомобилния транспорт. За да има определена практическа полза, свеждаща се до подбора на нужния смазочен материал за конкретен случай, в книгата са приведени данни за редица масла и смазки, продавани на българския пазар.
         Книгата е предназначена за студенти и ученици, изучаващи смазочните материали; за специалисти: инженери и техници, работещи по въпросите на смазването на механизмите и машините в транспорта и индустрията, както и за хилядите собственици на автомобили, трактори и др. транспортни средства, пряко заинтересувани от правилната им експлоатация.

Обратно към списъка на книгите