Тончев, Йордан
MATLAB®

Преобразувания, Изчисления,
Визуализация. Част II

Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0661-2
стр. 248
Формат 60x90/16
Цена 17,00 лв.

        Книгата представлява практическо ръководство за работа с MATLAB® - най-популярната програмна система за аналитични преобразувания, числени пресмятания и графично представяне на резултатите.
        Предназначена е за инженери и за специалисти в различни области на науката и техниката, където се използва MATLAB, за студенти и докторанти, изучаващи инженерните приложения на системата, а също и за техните преподаватели.

        MATLAB® е широко разпространена програмна система, изключително популярна сред инженери, изследователи, научни работници и специалисти във всички области на науката и техниката. Тя предлага огромни възможности за извършване на изчисления, аналитични преобразувания и висококачествено графично представяне на получените резултати. Гъвкава и адаптивна, благодарение на вградения програмен език от високо ниво системата може да бъде приспособена към изискванията на всеки потребител чрез разработени от самия него приложни програмни инструменти.
        Книгата е предназначена да запознае читателите с възможностите на MATLAB за решаване на различни научни и инженерни задачи. С помощта на много примери, които могат да изпълнят сами, бъдещите потребители на системата ще могат да се докоснат до огромната й мощ и постепенно да навлязат в специфичните приложения. Не са необходими предварителни познания за такъв тип програмни системи. Предполага се само, че читателят има определени навици в работата с приложения в средата на Windows и е изучавал някакъв програмен език.
Обратно към списъка на книгите