Стамов, Станчо и др.
СПРАВОЧНИК ПО ОТОПЛЕНИЕ,
КЛИМАТИЗАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ

Част ІІ. Отопление, топло-
и газоснабдяванеБългарска, второ издание
ISBN 954-03-0601-9 (ч.2)
стр. 600
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 47,00 лв.

         Във втората част на справочника са представени основните системи за отопление, намиращи приложение в съвременната техника. Дадени са методики за тяхното оразмеряване и критерии за оценка на ефективността им. Включена е информация за основните елементи на системите. Разгледани са конвенционални и неконвенционални източници на топлина, включително и техническите средства за транспорт и акумулиране. Чрез конкретизиране на предимствата и недостатъците на системите се облекчава изборът при съответните решения.
         Справочникът е предназначен за инженерно-техническите специалисти, които работят в областта на проектирането, монтажа и експлоатацията на отоплителни инсталации, топло- и газоснабдителни системи, системи за получаване и потребление на топлина.
        
Обратно към списъка на книгите