TTL интегрални схеми
Джобен справочник в три части

Немска, първо издание
ISBN 954-03-0445-8
Формат 84
x108/32
Мека подвързия
Цена на всяка част 6,00 лв.

        Джобният справочник за ТТL интегрални схеми е разделен на три части – съответно за схемите с номера от 7400 до 74200, от 74201 до 74640 и от 74641 до 7430640.
        Справочникът съдържа информация за всички ТТL компоненти, предлагани от основните производители в света. Посочени са данни за всички серии – стандартна, L, LS, AS, ALS, H и F.
        Обща информация за ТТL интегралните схеми от различните серии и типичните параметри за всяка серия се съдържат в уводната част. По-нататък за всеки компонент на отделна страница е дадена пълна информация: схематично изображение на компонента с разположението и означенията на изводите и опростената структурна схема; кратко описание на компонента и описание на неговото действие, съпроводено с таблица на състоянията (таблица на истинност); основни приложения; характерни параметри; серии, в които се произвежда конкретната интегрална схема.
        В края на справочника са дадени таблици на производителите за всеки компонент и всички серии. Тази изключително ценна информация се допълва от списъка на производителите с техните адреси в уводната част.

Обратно към списъка на книгите