Тютюнджиев, Никола
Повреди и ремонт. Част 2.
Японски и южнокорейски
телевизионни приемници


Българска, първо издание
ISBN 954-03-0588-8
Стр. 256
Формат 70х100/16
Мека подвързия
Цена 15 лв.

        Втората част на книгата е продължение на първата. В нея са обхванати 22 японски и южнокорейски телевизионни приемника, подредени по азбучен ред и номер на наименованието на модела. Включени са приемници на фирмата SONY, както и най-последните модели на други японски и южнокорейски фирми. Двете части на книгата са взаимно независими една от друга и могат да се използват напълно самостоятелно.
        Повредите са разгледани по основните блокове на телевизионен приемник с микропроцесорно управление, чиято обобщена функционална схема е описана в първата част на книгата. Към всяка повреда са посочени причината и начинът за нейното отстраняване. За интегралните схеми и дискретните елементи, които трябва да се проверят, измерят или сменят, е даден поредният им номер, съответстващ в електрическата схема и печатната платка, както и типът им, ако не е означен.
        Описанието на повредите е направено ясно и достъпно. За тяхното откриване не се изискват специални технически средства. За улеснение при извършване на ремонта е съставена таблица за замяна на интегралните схеми, японско и южнокорейско производство. В книгата е използван дългогодишният опит на автора, както и на други сервизни специалисти, натрупан при ремонта на описаните приемници.
        Книгата ще помогне за по-бързото откриване и отстраняване на повреди в японските и южнокорейските приемници. С успех може да се използва и при други модели, имащи за елементна база същия микропроцесор (микроконтролер) и същите специализирани интегрални схеми, както в описаните телевизионни приемници.
        Поради големия интерес към книгата се подготвя за печат и трета част. В нея ще бъдат разгледани повредите на японски и южнокорейски телевизионни приемници, неописани в първите две части.

Обратно към списъка на книгите