Токхайм, Роджър
Цифрова електроника
Американска, първо издание
ISBN 954-03-0523-3
383 стр.
Формат 70
x100/16
Мека подвързия
Цена 12,00 лв.
       На всички, които изучават цифрови електронни схеми, и на техните преподаватели издателство “Техника” предлага последното, четвърто издание на учебника “Цифрова електроника” от Р. Токхайм. Всички характеристики на един добър учебник тук са налице:
  • точно дефиниране на целите и последователно изграждане на отделните теми;
  • ясно и достъпно изложение на материала;
  • постепенно преминаване от простото към сложното;
  • смислени и информативни илюстрации;
  • въпроси за самоконтрол и тестове в края на всяка глава;
  • практически задачи за затвърждаване на наученото;
  • подходящо оформление.
        Тези качества правят учебника подходящ за работа в клас с преподавател, но и за самоподготовка. Той в голяма степен ще отговаря и на интересите на повечето студенти, обучаващи се по специалности извън електронната схемотехника.
Обратно към списъка на книгите