Кюн, Еберхард
Наръчник по приложение
на TTL и CMOS интегрални схеми


Немска, първо издание
ISBN 954-03-0587-х
стр. 555
Формат 70x100/16
Мека подвързия
Цена 24 лв.
В наръчника се разглеждат свойствата и приложението на най-широко разпространените ТТL и СМОS интегрални схеми. Едновременно с това той представлява едно лесно за възприемане въведение в цифровата техника и нейната съвременна елементна база. Освен описание на принципите на действие на основните цифрови елементи, като комбинационни логически схеми, тригери, броячи, буферни схеми и др., в него са дадени типичните характеристики на 10 различни ТТL и СМОS фамилии, различаващи се основно по своето бързодействие, консумирана мощност и степен на интеграция. Материалът е представен в лесноразбираема за широк кръг читатели форма, с много илюстрации – схеми, времедиаграми, разположение на изводите, примерни приложения – както и таблици и практически указания. Този подход прави книгата подходяща не само за инженери или студенти от различни специалности, но също и за учениците в общообразователните и професионалните училища.

Обратно към списъка на книгите