Тютюнджиев, Никола
Повреди и ремонт. Част 1.
Японски и южнокорейски
телевизионни приемнициБългарска, първо издание
ISBN 954-03-0579-9
289 стр.
Формат 70
x100/16
Мека подвързия
Цена 15,00 лв.
        В последните десет години на българския пазар се продават различни модели телевизионни приемници. Голяма част от тях са произведени от японски и южнокорейски фирми. Характерното за тези приемници е, че са от по-новото поколение – в тях се използва микропроцесорна система за управление на приемника: включване, изключване, електронно избиране на канала и настройка на програма, електронно регулиране на яркост, контраст, цветност, сила на звука и др. Правилната работа на микропроцесорната система се осъществява от сигнали, които се изработват от микропроцесора. Познаването на тези сигнали е необходимо и важно условие при поддържането и ремонта на микропроцесорните приемници. А информацията за тях е твърде оскъдна.
        Като се има предвид, че в повечето случаи използваните интегрални схеми са собствена разработка на фирмите, в тази книга е направен опит да се дадат повече сведения за микропроцесорите в съвременните японски и южнокорейски телевизионни приемници чрез разглеждане на най-често срещаните повреди в тях.
        Повредите са разгледани по основните блокове на телевизионен приемник с микропроцесорно управление, чиято обобщена функционална схема е описана във въведението. Към всяка повреда са посочени причините и начинът за нейното отстраняване. За интегралните схеми и дискретните елементи, които трябва да се проверят, измерят или сменят, е даден поредният им номер, съответстващ в електрическата схема и печатната платка, и типът им, ако не е означен на електрическата схема. В книгата не са приложени електрическите схеми на разглежданите приемници, но в приложение 2 е дадена справка къде могат да се намерят. За улеснение при извършване на ремонта е съставена таблица за замяна на интегралните схеми, японско и южнокорейско производство.
        Описанието на повредите е направено ясно и достъпно. За тяхното откриване не се изискват специални технически средства. Използван е дългогодишният опит на автора, както и на други сервизни специалисти, натрупан при ремонта на описаните приемници.
        Книгата ще помогне за по-бързото и резултатно откриване и отстраняване на повреди в японски и южнокорейски приемници. С успех може да се използва и при други модели, имащи за елементна база същия микропроцесор (микроконтролер) и същите специализирани интегрални схеми, както в описаните телевизионни приемници.
        Книгата се състои от две части. В тази първа част са обхванати 30 приемника, подредени по азбучен ред и номер на наименованието на модела. Във втората част ще бъдат включени приемници на фирмата Sony, както и най-последните модели японски и южнокорейски телевизионни приемници.
Обратно към списъка на книгите