Димитров, Ангел и Русев, Росен
Леки автомобили
ЗАПАЛИТЕЛНИ УРЕДБИБългарска, първо издание
ISBN 954-03-0589-6
стр. 293

Формат 70x100/16
Мека подвързия
Цена 17 лв.

      Една от отговорните уредби, обслужващи двигателите с вътрешно горене с принудително възпламеняване на горивовъздушната смес, е запалителната. От изправността на тази уредба зависи цялостната работа на ДВГ (мощностни, екологически и токсични показатели).

      Освен добре познатите класически запалителни уредби в експлоатация навлязоха значителен брой други нови решения, които не са достатъчно изяснени в нашата техническа литература.

      Целта на настоящата книга е да се даде максимална информация по въпросите на съвременните запалителни уредби, за да бъде тяхното поддържане и ремонт на необходимото ниво. Разгледани са конструктивните особености на запалителните уредби за конкретни марки автомобили, диагностиката им и са дадени справочни данни за регулировката им.

Обратно към списъка на книгите