З А К О Н
за движението по пътищата
П Р А В И Л А
за движението по пътищатаБългарска, второ преработено
и допълнено издание
ISBN 978-954-03-0679-7
Стр. 156
Формат 60х90/16
Цена 5,00 лв.
        Изданието е актуализирано. В него са отразени всички промени в Закона за движението по пътищата и съпътстващите го правила за движение към месец юли 2007 г.

Обратно към списъка на книгите