Ангелов, Чавдар
Сградостроителство
Българска, второ издание
ISBN 954-03-0550-0
248 стр.
Формат 60
x84/8
Мека подвързия
Цена 23,00 лв.
       В учебника са разгледани конструктивните и строително-техническите особености на елементите на сградата - основи, стени, подове, покриви, стълби, балкони, стрехи, прозорци, врати, настилки и др. Представени са най-характерните конструктивни типове, тяхното изпълнение и специфичните им детайли. Заедно с тях са изяснени елементите и работите по довършването на сградата - мазилки, облицовки, окачени тавани, остъкляване, бояджийски работи и др. Проблемите са свързани с изискванията в строително-физическо, технологическо и естетическо отношение, които се предявяват към елементите на сградата. Текстът е придружен от необходимите илюстрации. Приложен е списък на препоръчваната литература по дисциплината. Материалът е съобразен с учебния план и учебната програма за специалността.
        Учебникът по сградостроителство - елементи на сградата, е предназначен за студентите по архитектура от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Обратно към списъка на учебниците