Предлагаме Ви учебници в следните области


 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧЕБНИЦИ

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ТОПЛОТЕХНИКА И ТОПЛОПРЕНАСЯНЕ

МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

АРХИТЕКТУРА И СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

САМОПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ

 
   
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧЕБНИЦИ
  Домашен бит и техника за първи класучебен комплект
Учебният комплект се състои от учебник и книга за учителя
 
За книгата Домашен бит и техника за първи клас (учебник) . С. Плачков и др.
Цена 6,00 лв.
 
За книгата Домашен бит и техника за първи клас (книга за учителя) . С. Плачков и др. Безплатна за учители  
  Заявка за учебника Заявка за учебника Заявка за учебника Договор за доставка Договор за доставка Договор за доставка  
  Нагоре  
   

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

За книгата Фердинандов, Е. и др. Влакнесто-оптични комуникационни системи (учебник за ВУЗ). Цена 17,00 лв.  
За книгата Вълков, С.  Аналогова електроника. Цена 18,50 лв.
За книгата Стоянов, И. Градивни елементи в електрониката (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
За книгата Стоянов, И. Градивни елементи в електрониката. Лабораторна практика. (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
  Стоянов, И. Електронни и полупроводникови прибори (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.  
  Вълков, С. Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми (учебник за ВУЗ). Цена 22,50 лв.  
  Вълков, С. Импулсна техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 10,00 лв.  
  Фердинандов, Е. и др.Оптични комуникационни системи (учебник за ВУЗ). Цена 20,00 лв.  
  Ненов, Г. и др. Основи на радиоелектрониката (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,50 лв.  
  Доневска, Л. Полупроводникови прибори (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
  Бобчева, М. Промишлена електроника (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
За книгата Шишков, Атанас . Първи стъпки в радио-електрониката. Цена 17,00 лв.  
  Младенова, В. и др. Радиоприемни устройства (учебник за професионалните гимназии). Цена 11,00 лв.  
  Конов, К. и др. Телевизионна техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.  
  Нейков, Б. и др. Телефонни апарати, номератори и уредби. Цена 10,00 лв.  
  Цветкова, О. и др. Цифрова техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 8,50 лв.  
  Нагоре  
   

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 

Стефанов, Н. Токозахранващи устройства (учебник за ВУЗ). Цена 14,00 лв.

 
  Врангов, Й. и др. Експл. и ремонт на ел. централи, подстанции... (учебник за професионалните гимназии). Цена 7,50 лв.

 
  Етърски, С. Електрическа част на електрически централи (учебник за ВУЗ). Цена 20,00 лв.  
За книгата Русев, Д. и др. Електрически измервания (учебно помагало за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.  
  Ананиев, Л. Основи на електротехниката (учебник за професионалните гимназии). Цена 17,00 лв.  
  Купенов, Д. и др. Технология на производството и ремонта на ел. машини и апарати (учебник за професионалните гимназии). Цена 10,00 лв.  
За книгата

Игнатов, М. и др. Токозахранващи устройства (учебник за професионалните гимназии). Цена 11,00лв.

 
  Нагоре  
   

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

За книгата Симонович, С. и др. Информатика. Част 1 (учебно помагало). Цена 18,00 лв.

 
За книгата Симонович, С. и др. Информатика. Част 2 (учебно помагало). Цена 16,00 лв.

 
  Нагоре  
   

ТОПЛОТЕХНИКА И ТОПЛОПРЕНАСЯНЕ

За книгата Киров, Д. ТОПЛИННО СТОПАНСТВО (учебник за ВУЗ). Цена 23,00 лв.

 
За книгата Киров, Д. ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (учебник за ВУЗ). Цена 20,00 лв.

 
  Нагоре  
   

МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

  Панайотов, П. и др. Курсово проектиране по машинни елементи (учебник за професионалните гимназии). Цена 10,00 лв.  
  Ненов, П. и др. Курсово проектиране по машинни елементи (учебник за ВУЗ). Цена 20,00 лв.  
  Пенчева, Т. и др. Материали и заготовки в машиностроенето (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
  Бучков, Д. и др. Материалознание (учебник за ВУЗ). Цена 25,00 лв.  
За книгата Димчев, Г. и др. Машинни елементи и взаимозаменяемост (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
 

Рашков, А. и др. Машинно и електротехническо чертане (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.

 
 

Гергов, С. и др. Металорежещи машини и инструменти (учебник за професионалните гимназии). Цена 17,00 лв.

 
За книгата

Гатев, Г. и др. Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 17,00 лв.

 
 

Иванов, Р. Основи на автоматизацията (учебник за професионалните гимназии). Цена 10,00 лв.

 
 

Петкова, С. и др. Ръководство по основи на конструиране на машините (учебник за ВУЗ). Цена 6,00 лв.

 
За книгата Попов, Р. и др. Ръковоство по техническо чертане (учебник за ВУЗ). Цена 17,00 лв.  
  Панайотов, П. Сборник тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост (учебно помагало за професионалните гимназии). Цена 8,50 лв.  
За книгата Ангелова, Л. Тетрадка за практическа подготовка по материали и заготовки в машиностроенето (към учебник за професионалните гимназии). Цена 6,00 лв.  
  Лoлов, Н. и др. Техника и технология на заваряването (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
  Кисьов, И. Техническа механика (учебник за професионалните гимназии). Цена 11,00 лв.  
 

Аладжем, Е. и др. Технология на машиностроенето (учебник за професионалните гимназии). Цена 8,00 лв.

 
 

Диков, А. и др. Технология на машиностроенето. Част І (учебник за професионалните гимназии). Цена 7,00 лв.

 
 

Диков, А. и др. Технология на машиностроенето. Част ІI (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.

 
 

Алексиев, Т. и др. Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.

 
 

Кръстев, Ж. и др. Техническа термодинамика и топлопренасяне (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,00 лв.

 
 

Грозев, Г. и др. Хидравлични машини (учебник за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.

 
  Петрова, Н и др. Хладилна техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 14,00 лв.  
  Нагоре  
   

АРХИТЕКТУРА И СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

За книгата Арсов, Р. и др. Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения (учебник за ВУЗ). Цена 25,00 лв.  
За книгата Калинков, П. Пречистване на природни води (учебник за ВУЗ). Цена 22,00 лв.  
За книгата Цонев, М. Пътно строителство (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,00 лв.  
  Вълкова, Е. В и К пречистване на питейни и отпадъчни води. Част І. (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
За книгата Варадинов, Б. и др. Геодезия. Част II. (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,50 лв.  
За книгата Станев, В. и др. Геодезия. Част III. (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,00 лв.  
  Милев, Г. и др. Геодезия в строителството (учебник за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.  
  Филев, Ф. и др. Градоустройство и архитектурно проектиране. Част І. (учебник за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.  
  Филев, Ф. и др. Градоустройство и архитектурно проектиране. Част ІІ. (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,00 лв.  
  Бочарова, З. и др. Картография (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.  
За книгата Гочев, Г. и др. Ръководство по стоманобетон (учебник за ВУЗ). Цена 22,00 лв.  

За книгата

Ангелов, Ч. Сградостроителство (учебник за ВУЗ). Цена 23,00 лв.  
  Коев, Д. и др. Сградостроителство. Част І (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
 

Коев, Д. и др. Сградостроителство. Част ІI (учебник за професионалните гимназии). Цена 14,00 лв.

 
  Маноилов, Л. Стоманобетон (учебник за ВУЗ). Цена 24,00 лв.  
  Оксанович, Л. Стоманобетон (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
 

Памукчиев, С. Стоманобетонни конструкции. Част I (учебник за ВУЗ). Цена 19,00 лв.

 
 

Памукчиев, С. Стоманобетонни конструкции. Част II (учебник за ВУЗ). Цена 13,00 лв.

 
За книгата

Спасова, Стефка и др. Строителна механика, I и II част (учебник за професионалните гимназии). Цена 17,50 лв.

 
  Даракчиев, Б. Строителни материали (учебник за професионалните гимназии). Цена 13,50 лв.  
 

Станков, С. и др. Техническо чертане (учебник за професионалните гимназии). Цена 10,00 лв.

 
  Нагоре  
   

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

За книгата Спасов, В. ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА. Подемно-транспортни машини, процеси и системи (учебник за ВУЗ). Цена 23,00 лв.  
За книгата Димитров, Йордан. Автотранспортна техника (учебник за професионалните гимназии). Цена 18,00 лв.  
  Трайков и др. Електрообзавеждане и електроника на автомобила (учебник за професионалните гимназии). Цена 17,00 лв.  
  Качаров, Е. и др. Двигатели с вътрешно горене (учебник за професионалните гимназии). Цена 18,00 лв.  
 

Божинов, Б. Диагностика и ремонт на ел. обзавеждането на МПС (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.

 
  Сестримски Д. и др. Диагностика и техническо обслужване на автомобила (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
  Божинов, Б. Леки автомобили. Инжекционни системи за гориво (учебно помагало). Цена 12,00 лв.  
  Джонев, Г. Ремонт на МПС (учебник за професионалните гимназии). Цена 12,00 лв.  
 

Костов, В. и др. Ръководство по курсово проектиране на ДВГ (учебник за ВУЗ). Цена 11,00 лв.

 
  Нагоре  
   

ТЕКСТИЛ И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

  Попска, П. История на костюма и орнамента (учебник за ВУЗ). Цена 11,00 лв.  
  Петров, Х. и др. Конструиране на облеклото. Част І (учебник за професионалните гимназии). Цена 19,00 лв.  
За книгата Петров, Х. и др. Конструиране на облеклото. Част II (учебник за професионалните гимназии). Цена 15,00 лв.  
  Стоянова, Е. Материалознание. Ново преработено издание (учебник за професионалните гимназии). Цена 7,50 лв.  
За книгата Трифонов, К. Практическо ръководство по технология на шевното производство (учебник за ВУЗ). Цена 9,00 лв.  
  Хараламбус, А. Проектиране на плетивата (учебник за професионалните гимназии). Цена 7,50 лв.  
  Модева, С. и др. Процеси и машини в шевното производство (учебник за професионалните гимназии). Цена 9,00 лв.  
  Кънчев, Ц. и др. Технология на облеклото. Част I (учебник за професионалните гимназии). Цена 16,00 лв.  
Преиздадено заглавие Кънчев, Ц. Технология на облеклото. Част II (учебник за професионалните гимназии). Цена 20,00 лв.  
 

Трифонов, К. Шевни машини и съоръжения (учебник за професионалните гимназии). Цена 14,00 лв.

 
  Нагоре  
   

САМОПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Железарова, С. Машинопис и кореспонденция на латиница (учебно помагало за професионалните гимназии). Цена 6,50 лв.

 
  Стайкова, Б. Химия за кандидат-студенти. Цена 15,00 лв.  
  Атанасова, А . 40 решени логически задачи по химия за кандидат-студенти в медицинските университети. Цена 8,00 лв.  
 

Рокуъл, Р. и др. Прегърни дървото (учебно помагало за детски градини). Цена 4,00 лв.

 
  Браун, С. Сапунени мехури, небесни дъги и червеи (учебно помагало за детски градини). Цена 4,00 лв.  
  Петраш, К. Чувам земята (учебно помагало за детски градини). Цена 5,00 лв.  
  Нагоре  
   
  Обратно към заглавната страница
 

© Издателство "Техника" ООД, 1998 - 2000 г.
© Александър Наничков, художник, 1998 - 2000 г.

 
Страницата е обновена на 6 март 2015 г.
Пишете на адрес sales@technica-bg.com