Димчев, Георги и Панайотов, Панайот
Машинни елементи и взаимозаменяемост
Българска, първо издание

ISBN 954-03-0591-8
стр. 367
Формат 60х90/16
Мека подвързия
16,00 лв.

       В книгата са разгледани съвременните конструкции и методите за изчисляване на машинните елементи съобразено с действащите български държавни стандарти - БДС и БДС ISO. В текста е използвана съвременна техническа терминология и стандартни означения. Отчетени са и новите тенденции в стандартизацията на машинните елементи - доброволност при прилагане на стандартите и използване без изменение на европейските стандарти - EN (обикновено те са идентични с международните стандарти - ISO) като национални стандарти. В отделен преходен период редица съществуващи БДС ще отпаднат и ще бъдат заменени с БДС ISO и БДС EN. Ето защо в книгата са цитирани само европейски и международни стандарти за най-разпространените машинни елементи - шпонки, болтове, лагери, зъбни колела и др., някои от които са преведени на български език.
       Изчисленията на различните машинни елементи са дадени по единна методика, в основата на която лежат основните критерии за работоспособност.

       Книгата е одобрена от МОН като учебно помагало с протокол № 3 от 19.07.2000 г.

Обратно към списъка на учебниците