Колев, Иван и др.
Оптоелектроника


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0670-4
Стр. 288
Формат 70х100/16
Цена 16, 00 лв.

 

        В книгата са разгледани всички основни видове оптоелектронни прибори – източници на светлина, фотоприемници, оптрони, оптронни интегрални схеми, индикаторни прибори. Посочени са типичните представители за всеки вид с основните им параметри, характеристики и схемни приложения.
    Специално място е отделено на съвременните направления в оптоелектрониката – оптични комуникации, инфрачервени охранителни системи, отпоелектронни устройства за запомняне, въвеждане и извеждане на информация във и от персонални компютри.
    Разгледано е приложението на оптоелектрониката в медицината, военната техника, машиностроенето, охранителната техника и др.
    Книгата е предназначена за научни работници, инженери, студенти, техници и любители, занимаващи се с оптоелектронна схемотехника.

Обратно към списъка на учебниците