Шишков, Атанас
ПЪРВИ СТЪПКИ В РАДИО-
ЕЛЕКТРОНИКАТАБългарска, първо издание
ISBN 954-03-0631-0
стр. 300
Формат 70x100/16
Мека подвързия
Цена 17,00 лв.

       Тази книга е написана за юноши, които желаят да са запознаят с основите на радиоелектрониката. Книгата обаче може да бъде използвана от всички, които правят „първите си стъпки“ в тази интересна област.
       Поради особения си характер радиоелектрониката е занимателна наука, но едновременно с това - трудна за разбиране и усвояване. Като дългогодишен преподавател авторът си е поставил задача да реализира познатото педагогическо правило, според което една страница текст може да бъде заменена с добре обмислена фигура и пример. Затова в тази книга фигурите и примерите са повече от страниците.
       Друга особеност на тази книга е нейният практически характер. Тук ще намерите схеми с конкретни данни на елементите, а също така и указания за изработка на редица радиолюбителски устройства. Даден е списък на най-важните европейски радиостанции на средновълновия и УКВ обхвати, и някои телевизионни канали. В края на книгата е посочен препоръчителният списък на около 500 радиолюбителски конструкции, чиито описания са публикувани в сп. „Радио, телевизия, електроника“ през последните години.

Книгата е одобрена като учебно помагало със заповед № РД 09-1140/29.12.2002 г. на министъра на образованието и науката.

Обратно към списъка на учебниците