Цонев, Марин
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО


Българска, първо издание, първа допечатка
ISBN: 978-954-03-0184-6
Стр. 200
Формат 60х90/16
Мека подвързия
Цена: 13,00 лв.

        Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на образованието и науката и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия, специалност строителство и архитектура. Може да се ползва и от учениците от специалността транспортно строителство и да служи като помагало на работниците и специалистите по пътното строителство.

        В учебника по пътно строителство са разработени въпросите относно проектирането, строителството, поддържането и експлоатацията на автомобилните пътища.        

Обратно към списъка на учебниците