Варадинов, Борис и др.
Геодезия
Част 2

Българска, първо издание
ISBN 954-03-0648-5
стр. 314
Формат 60x90/16
Мека подвързия
Цена 16,50 лв.
       Учебникът е написан в съответствие с тематичния план по геодезия, който е одобрен от МОН през 2000 г. В него са разгледани въпросите, свързани с опорните геодезически мрежи на страната. Застъпени са държавната нивелация, дадени са основни понятия за държавната триангулачна мрежа на България, както и за триангулачните мрежи с местно предназначение. Подробно са разгледани координатните изчисления, изчисляването на полигоновите вериги, както и тригонометричното определяне на точки. Включени са и числени примери, включително и за автоматизирана обработка на измервания с тотална станция.
       Учебникът е предназначен за учениците от XI клас на професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.
Обратно към списъка на учебниците