Станев, Васил и др.
Геодезия
Част 3


Българска, първо издание
ISBN 954-03-0651-5
стр. 268
Формат 60x90/16
Мека подвързия
Цена 11,50 лв.

       В ГЕОДЕЗИЯ част 3 се разглежда създаването на планове и едромащабни карти чрез преминаване от видим изглед към графичен материал на естествена природна среда (възвишения, равнини, водни площи, земеделско и горско покритие), както и на населени места и различно по характер градско и извънградско строителство.
       Учебният материал обхваща:

  • съставни елементи на планове и едромащабни карти;
  • основни класически методи за топографско снимане на местност;
  • съвременни електронни начини и средства, както и използването им в геодезическите работи.

       Учебникът е предназначен за онези, които вече са навлезли в геодезическата материя и изучават предмета геодезия, с оглед на бъдещата им работа в областта на градското и земеделското снимане, водното дело, горското стопанство и др.
       Предлаганият учебник може да служи и за обучение на различни специалисти, свързани с използване на ресурсите на земята.

Обратно към списъка на учебниците