Симонович, Евсеев, Алексеев
Информатика.
Част 1
Руска, първо издание
ISBN 5-7805-0375-3
574 стр.
Формат 60x90/16
Мека подвързия
Цена 18,00 лв.

       Учебникът по информатика в две части е единствената книга на българския пазар, в която последователно, ясно и методично са разгледани всички технически и програмни средства, изграждащи съвременните персонални компютърни системи. Обяснени са основните принципи, дадени са най-важните определения и са описани възможностите и практическите методи за работа с най-разпространените приложни програми.
       Всяка тематична единица е поместена на един разтвор, като на илюстрациите вдясно с цифри са отбелязани елементите, онагледяващи съответните пояснения от текста вляво. В края на всяка глава има преговорен материал за затвърждаване на наученото, кратко обобщение на най-важното, а също и въпроси за проверка на знанията. Благодарение на всичко това учебникът ще бъде неоценимо помагало както за учениците и преподавателите по информатика във всички основни и средни училища, така и за самообучение или обучение в курсовете по компютърна грамотност.

       В тази част:
• Основи на информационните технологии
• Устройство на персоналния компютър
• Работа в Windows 95
• Особености на Windows 98
• Компютърни мрежи и Интернет

Книгата е одобрена от МОН като учебно помагало с протокол № 12 от 24.10.2000 г.

Обратно към списъка на учебниците