Гатев, Георги
Монтаж, експлоатация и ремонт
на хладилна техника
Българска, трето преработено и допълнено издание
ISBN 954-03-0089-4
стр. 376
Формат 60x90/16
Мека подвързия
Цена 17,00 лв.

        Учебникът е следващо издание на „Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника“, 1991 г., преработено и допълнено в съответствие с новия тематичен план на МОН. В него са разгледани основните положения при монтаж, експлоатация и ремонт на контролно-измервателни и автоматично действащи уреди, домашни хладилници, хладилни съоръжения в търговската мрежа, климатизатори, промишлени хладилни инсталации. Отделна глава е посветена на озоноопасните хладилни агенти и технологията за замяната им с алтернативни.
        Учебникът е предназначен за учениците от професионалните гимназии, изучаващи специалност топлинна и хладилна техника. Като приложения към него са включени някои справочни данни, които могат да се ползват и от сервизни специалисти, работещи в областта на хладилната и климатичната техника.
        Дадени са най-важните правила за техника на безопасността и противопожарна охрана в хладилната техника.
        Учебникът е одобрен от МОН.
Обратно към списъка на учебниците