Трифонов, Кирил и др.
Практическо ръководство по технология
на шевното производство

Българска, първо издание
ISBN-13: 978-954-03-0660-5
стр. 152
Формат 60x90/16
Мека подвързия

Цена 8,00 лв.

         Ръководството по технология на шевното производство е написано съгласно учебната програма на МОН за професионалните гимназии по облекло и учебните програми по Технология на облеклото във висшите училища, които са близки по съдържание.
         Разгледани са теми, свързани с придобиването на практически умения и навици при изработване на различни видове шевове, на конструктивни участъци, възли и детайли от шевни изделия.
         Ръководството е предназначено както за ученици от професионалните гимназии по облекло, така и за студентите от образователно-квалификационна степен (ОКС) „специалист“ и „бакалавър“, обучавани по направление, свързано с шевното производство.
         Някои задачи и упражнения са добра методична основа за работа със студенти от магистърска степен или образователна степен „доктор“.
Освен това ръководството може да бъде ценно методично помагало и за посещаващи курсове за квалификация и преквалификация, а и за всеки, който желае да обогатява и развива опита си в областта на шевните технологии.

Обратно към списъка на учебниците