Спасова, Стефка и др.
Строителна механика, I и II част


Българска, първо издание
ISBN 954-03-0596-9
Стр. 254
Формат 70х100/16
Мека подвързия
17,50 лв.

        Книгата обхваща взаимносързани отделни раздели от основните за всеки строителен техник или инженер науки теоретична механика, съпротивление на материалите и строителна статика. Материалът е изложен на достъпно за учениците от средния курс ниво и е съобразен с техните знания по математика. Във всяка глава са решени основните примери и са дадени задачи за самостоятелна работа. Всички величини са с означения според Европейските норми за проектиране на стоманобетонни конструкции – Еврокод 2.

     Книгата е одобрена като учебно помагало с протокол № 14 от 02.12.1999 г.

Обратно към списъка на учебниците