Ангелова, Любинка
Тетрадка за практическа работа
по материали и заготовки

в машиностроенето


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0664-3
стр. 75
Формат 60x84/8
Мека подвързия

Цена 6,00 лв.
        Тетрадката за практическа работа е написана съгласно с утвърдената от МОН учебна програма от 2004 г. по предмета Материали и заготовки.
        Тетрадката съдържа седем раздела с контролни въпроси, тестове и нагледен материал от фигури – чертежи и схеми, с които се допълват и обогатяват знанията на ученика. Материалът завършва със задачи с практическо приложение, синтезиращи най-важното от разделите, с което се цели затвърждаване на преподадения материал, както и осигуряване на обратната връзка.
        Учебната тетрадка е предназначена за практически упражнения на учениците от професионалните гимназии и други учебни заведения с техническа насоченост.
Обратно към списъка на учебниците