Игнатов, Мартин и др.
ТОКОЗАХРАНВАЩИ
УСТРОЙСТВА
Българска, първо издание
ISBN 954-03-0622-1
стр. 258
Формат 60x90/16
Мека подвързия
Цена 11,00 лв.

       Разглеждат се основните елементи и функционални възли на токозахранващите системи, използвани в радиоелектронните, компютърните и електроенергийните устройства, включително в далекосъобщенията, изчислителните центрове, енергоснабдяването и транспорта.
      Включени са и въпроси за надеждността, електромагнитната съвместимост, климатизацията и др., които до голяма степен определят сегашното състояние на захранващите системи.
      Материалът ще бъде полезен както при изучаването, така и при практическата дейност по експлоатацията на съвременни токозахранващи устройства.

Обратно към списъка на учебниците